Жүктелуде: 0%
Пайдалы кеңестер

Ауыз су-сапаның маңызды көрсеткіштері

Денені дұрыс ылғалдандыру денсаулықты сақтау үшін маңызды  физиологиялық процестерді қамтамасыз етеді. Атап айтқанда, адам ағзасында жиналып, әл-ауқатқа әсер ететін және артық салмақтан арылуға ықпал ететін токсиндер мен ыдырау өнімдерін жояды.

Ұсынылатын күнделікті сұйықтықты қабылдау күніне кемінде 2 литрді құрайды және ол минералды тұздардың оңтайлы құрамы бар таза және сапалы су болуы керек. Ыстық ауа-райында, адам құрғақ ауасы бар кондиционерленген бөлмеде бірнеше сағат өткізгенде және жоғары физикалық белсенділік кезінде дененің сұйықтыққа деген қажеттілігі күніне 3-4 литрге жетуі мүмкін. Ағзада сұйықтық жетіспеушілігінің алдын алып

үнемі таза су ішіп отыру қажет. Алайда, біз тұтынатын су тек H2O молекулалары ғана емес. Оның сапасының маңызды көрсеткіші-судың денсаулығымызға әсерін анықтайтын еріген минералдардың мөлшері.

Ауыз судың құрамы

     Ауыз суды таңдау кезінде, ең алдымен, оның минералдану дәрежесін басшылыққа алу керек. Минералды су-бұл бастапқы химиялық және микробиологиялық тазалығы және өзіне тән тұрақты минералды құрамы бар, ал кейбір жағдайларда адам денсаулығына пайдалы әсер ететін физиологиялық маңызды қасиеттері бар табиғи немесе бұрғыланған ұңғымалардан өндірілетін жер асты суы.

Минералды су элементтерінің әсері

Ауыз судың маңызды қасиеттері – оның құрамында денсаулыққа әсер ететін минералдар мен микроэлементтердің болуы. 

Неге назар аудару қажет:

  • Кальций-негізгі сүйек құрылыс материалы, қан тамырларының қабырғаларын тығыздайды, жүректің дұрыс жұмыс істеуі үшін қажет.

  • Магний-жүректің дұрыс жұмыс істеуі үшін қажет, қартаю процесін баяулатады.

  • Натрий-ағзадағы судың сіңуін реттейді, сусызданудың алдын алады, қышқыл-негіз балансын сақтайды. Натрий мөлшері аз су ұсынылады. Бұл әсіресе төмен калориялы диета тағайындалған адамдар үшін өте маңызды.

  • Йод-қалқанша безінің дұрыс жұмыс істеуі үшін қажет, жүкті әйелдерде оған қажеттілік артады. Йодтың құнды көзі минералды сулар болуы мүмкін, онда оның мөлшері 0,5-тен 10,0 мг/л-ге дейін болады. Мұндай ауыз су метаболизмді тездетеді және анемиямен ауыратын адамдарға көрсетіледі.
  • Сульфаттар-асқазан-ішек жолдарының жұмысына пайдалы әсер етеді, ішек моторикасын жақсартуға көмектеседі.
  • Бикарбонаттар асқазан қышқылдарын сілтілендіреді және жоғары қышқылдығы бар адамдар үшін пайдалы. Бикарбонаттың жоғары деңгейі бар ауыз су диабеттің алғашқы кезеңдерінде көрсетілген. Ол қандағы және зәрдегі қанттың төмендеуіне ықпал етеді, ацетон секрециясын төмендетеді және инсулиннің әсеріне жағымды әсер етеді және қанның рН-ын реттейді.

Балаға арналған су

Балаларға арналған Ауыз су әлсіз минералданған болуы тиіс. Оның құрамында болуы керек:      

  • Натрийдің төмен мөлшері (20 мг/л төмен),

  • Фтордың төмен мөлшері (0,7 мг/л-ден аз),

  • Нитриттердің төмен мөлшері (максимум 0,02 мг/л) және нитраттар (10 мг/л-ден аспайды).

Балаға ауыз су сатып алғанда, сапа көрсеткіштерітаңдаудың негізгі көрсеткіші екенін ұмытпаңыз.  Алғашқы 1000 күнде баланың ағзасы сыртқы факторларға өте сезімтал, сондықтан оның қауіпсіздігі үшін дұрыс суды, мысалы, TASSAY суын таңдаған жөн.

Газдалған су ма әлде газдалмағаны ма?

   Біріншіден, газдалған су организм үшін бейтарап, тек кейбір жағдайларда дәрігердің ұсынысы бойынша қолданылмайды. Екінші жағынан, аузындағы дәм рецептрлерін көпіршіктермен тітіркендіретін газдалған су балғындық сезімін қамтамасыз етеді және газдалмаған суға қарағанда шөлді жақсы басады.

Суда СО2 болуы судың рН-ын төмендетеді. Ауыз су қышқыл бола бастайды-айырмашылық газдалмаған суға қатысты 0,05-тен 2,66 рН-ға дейін болуы мүмкін. Бұл рН мәні ас қорыту процестеріне, тамақтың сіңуіне оң әсер етуі мүмкін.

Посмотреть ассортимент и выбрать нужные позиции воды вы можете перейдя по ссылке ниже.

Посмотреть ассортимент

Сертификат GFSI-FSSC 22000

Соглашение о конфиденциальности персональной информации

Настоящее Соглашение о конфиденциальности персональной информации (далее – Соглашение) заключается между ООО «Постнофф и Ко» (далее - Компания) и любым пользователем сайта Компании www.tassay.ru (далее – Сайт). Соглашение действует в отношении всей информации, которую Компания может получить о пользователе во время использования им Сайта.

1. Персональная информация пользователей, которую получает Компания.

1.1. В рамках настоящего Соглашения под «персональной информацией пользователя» понимаются:

1.1.1. Персональная информация, которую пользователь предоставляет о себе самостоятельно при заполнении форм «Задать вопрос», «Оставить отзыв», Обязательная для заполнения информация помечена специальным образом. Иная информация предоставляется пользователем на его усмотрение.

1.1.2 Данные, которые автоматически передаются счетчикам на Сайте в процессе его использования, в том числе IP-адрес, информация из cookies, информация о браузере пользователя (или иной программе, с помощью которой осуществляется доступ к Сайту), время доступа, адрес запрашиваемой страницы.

1.2. При заполнении форм на Сайте пользователь предоставляет следующую персональную информацию: адрес электронной почты, город проживания. Компания исходит из того, что пользователь предоставляет достоверную и достаточную персональную информацию по вопросам, предлагаемым в формах. Ответственность за правильность и достоверность вводимых персональных данных Пользователь несет самостоятельно.

1.3. Предоставление пользователем своих персональных данных означает безоговорочное согласие пользователя с настоящим Соглашением и указанными в нем условиями обработки его персональной информации; в случае несогласия с этими условиями пользователь должен воздержаться от предоставления своих персональных данных на Сайте.

2. Цели сбора и обработки персональной информации пользователей.

2.1. Компания собирает через сайт Компании и хранит только те персональные данные, которые необходимы для оказания услуг, получения обратной связи. 2.2. Персональную информацию пользователя Компания может использовать в следующих целях: 2.2.1. Идентификация Пользователя в рамках Соглашения и договоров с Компанией;

2.2.2. Предоставление пользователю услуг в виде направления каталога продукции, выяснение обстоятельств обращения в Компанию;

2.2.3. Связь с пользователем при обработке запросов и заявок от пользователя;

3. Условия обработки персональной информации пользователя и её передачи третьим лицам.

3.1. Компания обязуется не разглашать полученную от пользователя информацию. Вне пределов, указанных в пункте 2.2. настоящего Соглашения, информация о пользователях не будет каким-либо образом использована. Доступ к таким сведениям имеют только лица, специально уполномоченные на выполнение данных работ, и предупрежденные об ответственности за случайное или умышленное разглашение, либо несанкционированное использование таких сведений.

3.2. В отношении персональной информации пользователя сохраняется ее конфиденциальность. При использовании формы «Задать вопрос», «Оставить отзыв», пользователь соглашается с тем, что определённая часть его персональной информации (Город) становится общедоступной.

3.3. При обработке персональных данных пользователей Компания руководствуется Федеральным законом РФ «О персональных данных».

4. Удаление пользователем персональной информации.

4.1. Пользователь в любой момент может удалить предоставленную им в рамках Соглашения персональную информацию, отправив письмо в Компанию по электронной почте info@tassay.ru и указав при этом введённые персональные данные. Администратор Сайта обязуется рассмотреть и ответить на письмо в трехдневный срок с момента его получения и предпринять все необходимые меры для безвозвратного удаления персональных данных с Сайта.

5. Меры, применяемые для защиты персональной информации пользователей.

5.1. Компания принимает необходимые и достаточные организационные и технические меры для защиты персональной информации пользователя от неправомерного или случайного доступа, блокирования, копирования, распространения, а также от иных неправомерных действий с ней третьих лиц.

6. Изменение Соглашения о конфиденциальности персональной информации.

6.1. Компания оставляет за собой исключительное право в одностороннем порядке вносить изменения и дополнения в настоящее Соглашение. При внесении изменений в актуальной редакции указывается дата последнего обновления. Новая редакция Соглашения вступает в силу с момента ее размещения, если иное не предусмотрено новой редакцией Соглашения.

Пользовательское соглашение

1. Предмет соглашения

1.1. Настоящее Пользовательское соглашение регламентирует отношения между Администрацией Сайта "TASSAY.RU" (далее также – Администрация) и Пользователями по использованию Сервиса. Пользователь — дееспособное физическое лицо, присоединившееся к настоящему Соглашению.

1.2. В настоящем Соглашении и вытекающих или связанным с ним отношениях Сторон применяются следующие термины и определения: • Пользователь — дееспособное физическое лицо, присоединившееся к настоящему Соглашению. • Сервис — комплекс услуг, предоставляемые Пользователю с использованием Сайта. • Соглашение — настоящее соглашение со всеми дополнениями и изменениями. • Администрация Сайта (Администрация) – Общество с ограниченной ответственностью «Постнофф и Ко» (РФ, 142901, Московская область, Каширский район, г. Кашира, ул. Строительная, 15,ИНН 770334350, КПП 501901001, ОГРН 1037739415042), которому принадлежат все соответствующие имущественные права на Сайт, включая права на доменное имя Сайта, и осуществляющее его администрирование.

2. Общие условия

2.1. Настоящее Пользовательское соглашение (далее Соглашение) является юридически обязывающим договором между Обществом с ограниченной ответственностью «Постнофф и Ко» и Пользователем и регламентирует использование услуг TASSAY.RU. Пользователем признается физическое лицо, надлежащим образом присоединившееся к настоящему Соглашению.

2.2. Пользователь может использовать Сервис любым способом и в любой форме в пределах его объявленных функциональных возможностей, включая также просмотр размещенных на Сайте материалов. Любой способ и любая форма использования Сервиса создает договор на условиях настоящего Соглашения в соответствии с положениями ст.437 и 438 Гражданского кодекса Российской Федерации.

2.3. Использование материалов и сервисов Сайта регулируется нормами действующего законодательства Российской Федерации.

2.4. Получая доступ к материалам Сайта, Пользователь считается присоединившимся к настоящему Соглашению.

2.5. Принимая настоящее Пользовательское соглашение, физическое лицо дает согласие на получение рекламных сообщений проводимых Администрацией, Партнерами промо-акциях путем e-mail рассылки.

2.6. Персональные данные могут предоставляться Пользователем путем заполнения соответствующих данных в регистрационной форме, размещенной на Сайте.

2.7. Ответственность за правомерность и достоверность персональных данных Пользователя несет исключительно предоставившее их лицо. Администрация не принимает на себя никаких обязательств по проверке персональных данных, указанных Пользователями.

2.8. Целями обработки Администрацией и ее Партнерами персональных данных Пользователей являются: -привлечение Пользователей к участию в промо-акциях, маркетинговых исследованиях; -исследование степени удовлетворенности Пользователя качеством продукции и услуг Администрации и/или Партнеров; -информирование Пользователей о продукции и услугах Администрации, ее Партнеров; -информирование путем рассылки e-mail;

3. Обязательства Пользователя

3.1. Пользователь соглашается не предпринимать действий и не оставлять комментарии и записи, которые могут рассматриваться как нарушающие российское законодательство или нормы международного права, в том числе в сфере интеллектуальной собственности, авторских и/или смежных прав, общепринятые нормы морали и нравственности, а также любых действий, которые приводят или могут привести к нарушению нормальной работы Сайта и сервисов Сайта.

3.2. Использование материалов Сайта без согласия правообладателей не допускается.

3.3. При цитировании материалов Сайта, включая охраняемые авторские произведения, ссылка на Сайт обязательна.

3.4. Администрация Сайта не несет ответственности за посещение и использование им внешних ресурсов, ссылки на которые могут содержаться на Сайте.

3.5. Администрация Сайта не несет ответственности и не имеет прямых или косвенных обязательств перед Пользователем в связи с любыми возможными или возникшими потерями, или убытками, связанными с любым содержанием Сайта, регистрацией авторских прав и сведениями о такой регистрации, товарами или услугами, доступными на или полученными через внешние сайты или ресурсы либо иные контакты Пользователя, в которые он вступил, используя размещенную на Сайте информацию или ссылки на внешние ресурсы.

4. Прочие условия

4.1. Все возможные споры, вытекающие из настоящего Соглашения или связанные с ним, подлежат разрешению в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

4.2. Бездействие со стороны Администрации Сайта в случае нарушения кем-либо из Пользователей положений Соглашения не лишает Администрацию Сайта права предпринять позднее соответствующие действия в защиту своих интересов и защиту авторских прав на охраняемые в соответствии с законодательством материалы Сайта.

4.3. Администрация Сайта вправе в любое время в одностороннем порядке изменять условия настоящего Соглашения.

5. Заключительные положения

5.1. Все возможные споры, вытекающие из настоящего Соглашения или связанные с ним, подлежат разрешению в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

5.2. Признание судом какого-либо положения Соглашения недействительным или не подлежащим принудительному исполнению не влечет недействительности иных положений Соглашения.

5.3. Пользователь подтверждает, что ознакомлен со всеми пунктами настоящего Соглашения и безусловно принимает их.

көлемде ұсынылады
Онлайн
Сети
Онлайн
Озон
Vodovoz
Беру
Wildberries
Mineralka
Voda-Voda.su
СберМаркет
Утконос
Напитки
Желілер
Ашан
Эка
Перекресток
ГазпромНефть
Baursak
Магнит
Метро
Атак
Глобус
ТвойДом
Виктория
Гигант
Мегас
Горожанка
Бахетле
Быстроном
Дилан
Глобус Гурме
Окей
Империя Вин
Раменский деликатес
Виноград
Сетка в клетку
Семишагофф
Заявка успешно принята!